„Amitől a mi tetőnk mindig zöldebb!”

Díjnyertes referenciánk! Európa egyik legnagyobb, 50 000 m2-es extenzív zöldtetőjének nyugati szárnya.

FITO TECT EXTENZÍV ÜLTETŐKÖZEG FORGALMAZÁSA

Cégünk által forgalmazott Fito Tect extenzív ültetőközeg
megfelel a német zöldtető építési irányelveknek (FLL)

FLL irányelvek:

Extenzív zöldtetőknél a szubsztráttal szemben támasztott elsődleges követelmény, hogy a sekély 8 – 15cm-es rétegvastagságban megfelelő életteret biztosítson a szárazságtűrő szukkulens növényeknek. Az intenzív tetőkertekkel ellentétben e sekély rétegvastagságnál nem jöhet szóba a felső talajréteg használata, mert a konkurens növényfajok (gyomnövények) az extenzív tető növényeit gyorsan elnyomnák. Ezért stabil és gyommentes szubsztrátot kell előállítani, 2/14mm-es szemcseméretben.  

A kétrétegű építésmódnál (drén – szűrőréteg – ültetőközeg) feltétel, hogy a vegetációs réteg lehetőleg kevés finom szemcseméretű anyagot tartalmazzon, nehogy a leiszapolható rész kimosódjon a lefolyókba, valamint annak érdekében, hogy az alatta lévő drénréteg szűrőfunkciója ne csökkenjen.

Az egyrétegű építésmódnál nemcsak a szűrő-, hanem a vegetációs réteg is elhagyásra kerül, a növények közvetlenül a drénrétegbe vannak ültetve. Ennek az egyrétegű extenzív szubsztrátnak tehát nemcsak a szűrőfunkciót kell ellátnia, hanem vegetációs réteg szerepét is be kell töltenie.

A szokásos drénrétegekkel ellentétben nem nélkülözhető a finom szemcseméretű frakció. Ez azonban az 5 tömeg%-ot nem lépheti túl és meredekebb tetőknél a porózus anyag szemcsemérete 0-6 mm, lapos tetőknél (2-10%-os lejtéssel) 1-12 mm kell, hogy legyen.

Egyrétegű felépítmény az FLL-irányelvek (1995b) szerint a 2%-nál kisebb lejtésű tetőknél a feltétel a 2-12 mm-es szemcseméret-eloszlás, a szerves anyagok mellőzése.

FITO TECT extenzív zöldtető ültetőközeg összehasonlítása az FLL szabályzatban foglaltakkal

TulajdonságokFITOTECTFLL
SZEMELOSZLÁS- leiszapolható részek aránya6,21 m/m%< 15 m/m %

SŰRŰSÉG

– száraz állapotban
– max. vízkapacitás esetén

1, 1 m/m %
1, 37 m/m %
Minél alacsonyabb érték elérése a cél
pH érték- vizes kivonatból8,726,5-9,2

SZERVESANYAG

– szervesanyag tartalom

6,76 m/m %< 8 m/m %
ÖSSZ. SÓTARTALOM- vízben oldható0,21m/m%< 3,5g/l

A Fito Tect extenzív ültetőközegünket ömlesztett állapotban vagy 1m3-es big-bag zsákos kiszerelésben szállítjuk.


Bellavics László
zöldtető szakértő