„Amitől a mi tetőnk mindig zöldebb!”

Díjnyertes referenciánk! Európa egyik legnagyobb, 50 000 m2-es extenzív zöldtetőjének nyugati szárnya.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Extenzívzöldtető az adatvédelem szellemében, ügyfeleinek személyes információit tiszteletben tartja, bizalmasan kezeli, és megőrzi. A Honlap bizonyos szolgáltatásainak igénybevétele, az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikációnk során arra törekszünk, hogy minél hatékonyabban, célirányosan tudjuk kielégíteni a látogatói igényeket. Ahhoz, hogy ezt mindenki megelégedésére meg tudjuk valósítani, ezért a szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Ezért Önt, a regisztráció során arra kérjük, hogy szíveskedjen részünkre olyan információkat is megadni, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Ilyen adat, a kötelező e-mail címen és néven kívül, az Ön telefonszáma, munkahelye. Ezeket, az adatokat – tekintettel, egy szakmai, szakértői oldalról van szó – azzal a szándékkal kérjük, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Ön mivel foglalkozik, hol dolgozik, és így specifikus információkkal tudjuk ellátni. Az Extenzívzöldtető biztosítja Önt, hogy nem adja el, nem adja bérbe más cégeknek, illetve magánszemélyeknek az ügyfeleire vonatkozó információkat. Az Extenzívzöldtető , mint adatkezelő, nyilatkozik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben hívatott, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. Személyes adatait, amelyeket a regisztráció során megadott, semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Extenzívzöldtető az általa, az interneten közzétett információkkal kapcsolatban, Önnek, mint szolgáltatást igénybevevőnek mindennemű felelősségét kizárja.

Az Ügyfél adatainak biztonsága
Az Extenzívzöldtető teljes elkötelezettséget vállal az ügyfelei információinak védelme iránt. Ennek érdekében, megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat. Teszi ezt annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és nyilvánosságra kerülést, valamint, hogy biztosítsa az adatok pontosságát a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében.

Szolgáltató felelőssége
Az Extenzívzöldtető felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

A honlapon található tervezési és kivitelezési tanácsok következményeiért az Extenzívzöldtető csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezést megelőzően Bellavics Lászlóval tanácsadói, vagy kivitelezői szerződés jött létre, így garantálható a közvetlen irányítás vagy szakmai kontroll.

Mire szolgál a cookie-k?
Ahhoz, hogy egy adott számítógépről Önnek csak egyszer kelljen regisztrálnia, és utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot, ezt teszi lehetővé a “cookie”-k.
A “cookie” valójában egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerülhessen. Amennyiben Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget – „cookie”-t – a meghajtójára.

A honlap másolásának védelméről
Az Extenzívzöldtető (a továbbiakban: Jogosult) zöldtetőtervezési, – kivitelezési tanácsadást nyújt építész,- tájépítész tervezőknek, kivitelezőknek, és építőipari beruházóknak, üzemeltetőknek. Ezzel kapcsolatos tevékenységről és feladatokról a https://extenzivzoldteto.hu/ honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon a Jogosult, többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé, ingyenesen elérhető szolgáltatásként. A Jogosult, Bellavics László célja, a magyarországi ökológikus építészet, zöldtetőépítés népszerűsítése és a szakszerű kivitelezések elősegítése.
A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:

  • filmek,
  • prezentációk,
  • cikkek,
  • a honlap szövege,
  • szófordulatai,
  • címsorai,
  • blog bejegyzései,
  • dokumentumok,
  • honlap funkciói (regisztráció, hírlevél funkciók),
  • és egyéb anyagok.

Engedélyköteles a honlapon elérhető fenti tartalmak bármilyen felhasználása; a felhasználás engedélyezésére, csak Bellavics László, Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.
A felhasználási engedélyt Bellavics László az alábbi felhasználási feltételek útján adja meg.
A https://extenzivzoldteto.hu/ honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával kapcsolatban,
Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:
Amennyiben Felhasználó saját honlapján, vagy partnerei honlapján bármilyen célból használja fel a https://zoldtetoepites.hu honlapon elérhető írott, – vagy képi tartalmat (művet), úgy 10 000 Ft/nap/mű+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles.
A jogdíjat a Felhasználó havonta, utólag, a 11100908-29132421-35000008 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni, amelyről a Jogosult számlát állít ki.
A Jogosult szellemi tulajdonát képező művek bármilyen felhasználását, a Felhasználó köteles előzetesen bejelenteni. A Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználás körülményeit megismerve, elálljon a hozzájárulástól.
Amennyiben a Felhasználó nem tett eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, – Jogosult, függetlenül attól, hogy értesült-e róla – utólag igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését. Jelen engedély nem terjed ki a Jogosult fellépési jogára (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében.
Amennyiben Felhasználó jogosulatlanul használja fel a Jogosult szellemi tulajdonát, úgy az elmaradt jogdíj érvényesítésére, a jogsértés megállapítására és a jogosulatlan felhasználás megtiltására, és a további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében, a Jogosult bírósági úton vagy hatósági eljárás során érvényesítheti jogait